DOKUMEN | PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI
» DOKUMEN

DOKUMEN

Garis Panduan
1
Manual Identiti Korporat
2
Manual Komunikasi Krisis
3
Polisi Media
4
Manual Pengurusan Majlis
5
Garis Panduan Pengurusan Penerimaan Pelawat Luar Negara
6
Garis Panduan Pengurusan Persidangan, Bengkel, Simposium, Seminar dan Kolokium

Muat Turun
7
Kalendar Aktiviti (Takwim) Tahun 2014
8
Borang Permohonan Cenderamata Dan Bahan Bercetak
9
Borang Permohonan Jemputan Media Dan Publisiti
10
Borang Permohonan Memasang Bahan Publisiti (Billboard/Banner/Bunting/Poster)
11
Borang Tempahan Dewan Taklimat Serdang & Foyer Dewan Taklimat Serdang
12
Borang Tempahan Dewan Taklimat Serdang & Foyer Dewan Taklimat Serdang
13
Senarai MoU/MoA Luar Negara
14
Borang Permohonan Jemputan Media Dan Publisiti
15
Templat Rasmi Powerpoint (.ppt) UPM Versi 1
16
Templat Rasmi Powerpoint (.ppt) UPM Versi 2
17
Senarai MoU/MoA Luar Negara

Penerbitan
18
Brosur Maklumat Program Pengajian
19
Brosur Program Pengajian Antarabangsa (Prasiswazah)
20
Brosur Mobiliti Global di UPM
21
Program Prasiswazah Antarabangsa
22
Lepasan SPM - Brosur Diploma dan Asasi Sains Pertanian
23
Lepasan STPM, Matriks, Asasi, Diploma - Program Bacelor
24
Postgraduate Programmes - Management (Putra Business School)
25
Postgraduate Programmes - Non-Management (School of Graduate Studies)

Lain-lain
26
Template Powerpoint Rasmi UPM
27
Template Powerpoint UPM
28
Kalendar Aktiviti (Takwim) Tahun 2014
29
Test

Garis Panduan MoU/MoA
30
Garis Panduan MoU/MoA
31
Lampiran 1 - Carta Alir Proses Kelulusan MoU
32
Lampiran 2 - Carta alir proses pemantauan
33
Lampiran A - Surat Hasrat
34
Lampiran B - Contoh MoU
35
Lampiran C - Contoh MoA
36
Lampiran D - (i) Template MoU UPM (Versi Bahasa Inggeris)
37
Lampiran D - (ii) Template MoU UPM (Versi Bahasa Melayu)
38
Lampiran E - Contoh kertas kerja ke JPU
39
Lampiran F - Maklumbalas PUU
40
Lampiran G - Kertas Pembawa LPU
41
Lampiran H - Format Aktiviti MoU
42
Lampiran I - Contoh Surat Penilaian Memperbaharui MoU/MoA
PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389466009
0389466009
0389487273