FAKTA & ANGKA | PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI
» FAKTA & ANGKA

FAKTA & ANGKA

Maklumat ini disediakan sebagai rujukan pelanggan dan agensi berkaitan status semasa UPM yang meliputi statistik pelajar, staf, penyelidikan dan pengantarabangsaan. Umumnya, statistik ini dikemaskini empat kali setahun dan data yang digunapakai adalah berdasarkan maklumat yang terdapat dalam MyPutra Cocpit