PERKHIDMATAN | PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI
» PERKHIDMATAN

PERKHIDMATAN

Fungsi utama MarCommm adalah menyokong Universiti dalam mencapai 6 matlamat utama melalui kesedaran tentang fungsi UPM, produk dan menonjolkan UPM melalui saluran dan strategi yang betul.

Sentiasa merangka & membangunkan kriteria kandungan Laman Web UPM serta PTJ bagi memastikan...selanjutnya...
Menguruskan kerjasama UPM dengan institusi/agensi dalam dan luar negara (MoU/MoA), termasuk...selanjutnya...
Meningkatkat visibility UPM untuk rakyat dan antarabangsa Pusat media dan publisiti Menguruskan...selanjutnya...
Memberikan khidmat nasihat protokol Menguruskan majlis utama universiti termasuk acara yang...selanjutnya...
Menguruskan aktiviti pengiklanan dan promosi (dalam dan luar negara) Membuat kajian pasaran,...selanjutnya...
Menguruskan reka bentuk dan hasil kreatif untuk aktiviti pengiklanan dan bahan penerbitan promosi...selanjutnya...
Melaksanakan kajian berkaitan keberkesanan aktiviti promosi akademik, pemasaran universiti dan...selanjutnya...