PRESTASI UPM | PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI
» PRESTASI UPM

PRESTASI UPM

Prestasi UPM memaparkan keseluruhan pencapaian berdasarkan KPI Universiti mengikut aktiviti utama iaitu Akademik, Penyelidikan, Jaringan Masyarakat dan Industri, Hal Ehwal Pelajar, Tadbir Urus, Kewangan dan Pengurusan Sumber. Laporan adalah berdasarkan pencapaian akhir tahun dan diukur empat kali setahun mengikut indikator yang telah dipersetujui peneraju dan seluruh entiti yang berkaitan.