Committee Of Swa Accreditation | OFFICE OF CORPORATE STRATEGIC AND COMMUNICATION
» ABOUT US » Academic Quality Assurance » Committee of Swa Accreditation

Committee of Swa Accreditation

Usaha meningkatkan jaminan kualiti akademik UPM diperkukuhkan melalui penubuhan Jawatankuasa Penyelarasan SWA Akreditasi. Ahli Jawatankuasa adalah seramai 11 orang staf akademik yang dilantik semula bagi tempoh dua (2) tahun mulai 01 Februari 2014 hingga 31 Januari 2016. Mesyuarat Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Pengarah, Perancangan Koprorat. Ahli Jawatankuasa terdiri dari: AHLI JAWATANKUASA PENYELARAS SWA AKREDITASI
1.  Prof. Dr. Nor Kamariah Noordin (Pengerusi)
Pengarah
Perancangan Korporat
2. Prof. Dato’ Dr. Abu Bakar Salleh
Ketua Jabatan, Biokimia
Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
3. Prof. Dr. Raja Nor Zaliha Raja Abd. Rahman
Ketua, Pusat Penyelidikan Teknologi Enzim dan Mikrob
Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
4. Prof. Dr. Jayum Anak Jawan
Timbalan Dekan (Pengajian Siswazah)
Fakulti Ekologi Manusia
5.  Prof. Madya Dr. Arshad Abd. Samad
Timbalan Pengarah
Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa
 6. Prof. Madya Dr. Osman Mohd. Tahir 
Jabatan Senibina Landskap
Fakulti Rekabentuk dan Senibina
 7. Prof. Dr. Hasanah Mohd. Ghazali
Jabatan Sains Makanan
Fakulti Sains dan Tekologi Makanan
 8. Prof. Dr. Abdul Azim Abd. Ghani
Jabatan Kejuruteraan Perisian dan Sistem Maklumat
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
9. Prof. Dr. Mahiran Basri (wakil SENAT)
Pengarah
Pusat Asasi Sains Pertanian
10. Prof. Dr. Aida Suraya Md. Yunus (wakil SENAT)
Pengarah
Pusat Pembangunan Akademik
 11. Prof. Dr. Tengku Aizan Hamid (wakil SENAT)
Pengarah
Institut Gerontologi

Updated:: 25/11/2014 [amir_peli]

MEDIA SHARING

OFFICE OF CORPORATE STRATEGIC AND COMMUNICATION
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389466009
0389487273