Client's Charter | OFFICE OF CORPORATE STRATEGIC AND COMMUNICATION
» ABOUT US » Corporate Information » Client's Charter

Client's Charter

Perkhidmatan : Pelan Strategik UPM dan PSPTN

 1. Menyelaras perancangan dan pembangunan pelan strategik UPM
 2. Menyedia dan menyelenggara dokumen pelan strategik UPM
 3. Mengumpul data, menilai dan melaksanakan pengauditan prestasi bagi penyediaan laporan Petunjuk Prestasi Utama Universiti dan Petunjuk Prestasi Utama KPM
 4. Mengumpul data, menilai dan melaksanakan pengauditan prestasi bagi penyediaan laporan CAPs PSPTN
 5. Menyelaras penyediaan dokumen Rancangan Malaysia (bukan fizikal)

Janji : Menyediakan laporan Petunjuk Prestasi Utama Universiti setiap 3 bulan sekali (selepas pembentangan bengkel KPI mengikut sukuan)

Pencapaian
 :

Jumlah laporan Petunjuk Prestasi Utama Universiti

Tahun 2014

Jumlah laporan Petunjuk Prestasi Utama Universiti yang disediakan setiap 3 bulan sekali

Peratusan laporan Petunjuk Prestasi Utama Universiti yang disediakan setiap 3 bulan sekali

4

2

50%

 
Janji : Merancang dan melaksanakan Bengkel Petunjuk Prestasi Utama Universiti setiap 3 bulan sekali

Pencapaian 
:

Jumlah Bengkel Petunjuk Prestasi Utama Universiti

Tahun 2014

Jumlah Bengkel Petunjuk Prestasi Utama Universiti yang disediakan setiap 3 bulan sekali

Peratusan Bengkel Petunjuk Prestasi Utama Universiti yang disediakan setiap 3 bulan sekali

4

2

50%

 

Janji : Buku Pelan Strategik terkini (baharu, semakan atau kajian semula diterbitkan pada akhir tahun)

Pencapaian
 :

Penerbitan Buku atau Dokumen Pelan Strategik pada tahun 2014

Penerbitan Buku atau Dokumen Pelan Strategik terkini pada tahun 2014

Peratusan Penerbitan Buku atau Dokumen Pelan Strategik terkini pada akhir tahun 2014

500 dan online

500 dan online

100%

Semakan untuk terkini pada akhir 2014 akan dibuat pada Disember 2014

 

Janji : Menyediakan laporan prestasi UPM untuk pencapaian CAPs PSPTN dalam tempoh satu minggu dari tarikh penerimaan

Pencapaian
           :

Bilangan laporan Prestasi UPM dalam pencapaian CAPs PSPTN

Tahun 2014

Bilangan laporan Prestasi UPM untuk pencapaian CAPs PSPTN dalam tempoh satu minggu dari tarikh penerimaan

Peratusan laporan Prestasi UPM dalam pencapaian CAPs PSPTN dalam tempoh satu minggu dari tarikh penerimaan

3

2

66.66%

 

 Perkhidmatan : Putra Global

 1. Mengumpul, menilai dan mengemukakan data untuk tujuan penarafan – QS Ranking, THE Ranking, GreenMetric Ranking dan SETARA
 2. Merancang dan melaksanakan program strategik untuk QS Ranking dalam agenda PG 200
 3. Membangun dan mengemaskini pangkalan data Academic Peers dan Employer
 4. Mengumpul, menganalisis dan menyediakan maklumat FTE pelajar dan staf

 

Janji : Menyediakan laporan pencapaian UPM dalam penarafan universiti Dunia dan Asia dalam tempoh tiga hari selepas keputusan diumumkan

Pencapaian : 

Bilangan laporan pencapaian UPM dalam penarafan universiti Dunia dan Asia

Tahun 2014

Bilangan laporan pencapaian UPM dalam penarafan universiti Dunia dan Asia dalam tempoh tiga hari selepas keputusan diumumkan

Peratusan laporan pencapaian UPM dalam penarafan universiti Dunia dan Asia dalam tempoh tiga hari selepas keputusan diumumkan

5

4

80%

 

Janji 
 : Menyediakan kertas cadangan strategi Putra Global 200

Pencapaian
 :

Bilangan kertas cadangan strategi Putra Global 200

Tahun 2014

Bilangan kertas cadangan yang telah disediakan

Peratusan kertas cadangan yang telah disediakan

5

5

100%

 

Perkhidmatan  :  Pengurusan Nilai

 1. Mengurus dan melaksanakan Pengurusan Nilai mengikut peringkat Kajian Nilai (VA), Kejuruteraan Nilai (VE) dan  Semakan Nilai (VR)

Janji :

 1. Menyediakan Laporan setiap Pra Lab atau Lab
 2. Pengurusan Nilai  mengikut peringkat VA/VE/VR

 Pencapaian             :

Laporan Status Pelaksanaan Pengurusan Nilai  Tahun 2014

Statistik Pelaksanaan Pengurusan Nilai  Tahun 2014

Peratusan Laporan Status Pelaksanaan Pengurusan Nilai tahun 2014

2

2

100%

 

 Perkhidmatan :  Pelan Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan

 1. Membangun dan menguruskan Pelan Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan  UPM (PKPUPM).
 2. Menyelaras pembangunan dan perlaksanaan Pelan Induk PKP  dan tiga sub pelan iaitu Pelan Komunikasi Krisis (CCP), Pelan Pemulihan Bencana  (DRP) dan Pelan Tindak Balas Kecemasan (ERP).
 3. Menyelaras aktiviti Pasukan Tindak Balas CCT, DRT dan ERT

 

Janji  

 1. Menyediakan laporan kemajuan pelaksanaan PKPUPM
 2. Kepada Jawatankuasa Pemandu PKPUPM

Pencapaian : 

Laporan Kemajuan Pelaksanaan PKPUPM kepada Jawatankuasa Pemandu PKPUPM

Tahun 2014

Laporan Kemajuan Pelaksanaan PKPUPM kepada Jawatankuasa Pemandu PKPUPM

Tahun 2014 setiap 6 bulan

Peratusan Laporan Kemajuan Pelaksanaan PKPUPM kepada Jawatankuasa Pemandu PKPUPM

Tahun 2014 setiap 6 bulan

2

2

100%

 


Updated:: 25/11/2014 [amir_peli]

MEDIA SHARING

OFFICE OF CORPORATE STRATEGIC AND COMMUNICATION
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389466009
0389487273