Introduction | OFFICE OF CORPORATE STRATEGIC AND COMMUNICATION
» ABOUT US » Outcome Evaluation Project » Introduction

Introduction

Penilaian outcome merupakan satu komponen utama dalam pengurusan pembangunan Universiti untuk mengukur sama ada sesuatu dasar, program atau projek mencapai matlamat yang ditetapkan serta mendatangkan faedah kepada kumpulan sasar atau sebaliknya. Pendekatan bersistematik yang berterusan adalah perlu bagi menilai outcome sesuatu program supaya maklum balas dan penemuan yang diperoleh dapat digunakan dengan berkesan untuk menambah baik dasar dan program Universiti. Penilaian outcome adalah penting untuk memastikan hasil pulangan yang maksimum daripada peruntukan yang dibelanjakan.

Updated:: 25/11/2014 [amir_peli]

MEDIA SHARING

OFFICE OF CORPORATE STRATEGIC AND COMMUNICATION
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389466009
0389487273