Goals Of Strategic Plan 2011 - 2013 | OFFICE OF CORPORATE STRATEGIC AND COMMUNICATION
» ABOUT US » Strategic Planning » Goals of Strategic Plan 2011 - 2013

Goals of Strategic Plan 2011 - 2013

» Matlamat 1 
Mempertingkatkan Kualiti dan Daya Saing GraduanMenarik pelajar cemerlang dan menghasilkan graduan berilmu dan berdaya saing

» Matlamat 2 
Melonjak tahap pencapaian penyelidikan dan inovasi ke peringkat antarabangsa

» Matlamat 3
Memperkasakan penglibatan komuniti untuk penjanaan dan perkongsian ilmu

» Matlamat 4 
Memperkasakan UPM sebagai pusat kecemerlangan pendidikan, penyelidikan dan perkhidmatan pertanian dan biosumber tropika

» Matlamat 5 
Memperkemas tadbir urus dan pengurusan sumber

» Matlamat 6
Memperkasakan Sekolah Pengajian Siswazah Pengurusan sebagai Top Business School

Antara pembaharuan yang telah dilaksanakan mulai tahun 2011 ialah penetapan dan penilaian semula utama (KPI) yang berfokuskan kepada pengukuran terhadap output utama Universiti. Output universiti yang merangkumi tiga fungsi utama iaitu pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan inovasi, dan perkhidmatan profesional diukur berdasarkan pencapaian dalam SETARA, MyRA, My3S, dan lain-lain. Bagi memastikan proses ini berjalan dengan lancar, KPI Universiti telah diterjemahkan menjadi KPI JPU dan seterusnya diperturunkan (cascade down) sebagai KPI PTJ.

Pencapaian setiap KPI yang ditetapkan diukur dan dipantau pada setiap suku tahun bagi memastikan tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan dapat diambil dan seterusnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan 


Pencapaian keseluruhan Pelan Strategik 2011-2013 telah diukur dalam KPI UPM berdasarkan 46 KPI seperti berikut:Updated:: 25/11/2014 [amir_peli]

MEDIA SHARING

OFFICE OF CORPORATE STRATEGIC AND COMMUNICATION
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389466009
0389487273