KPI Achievement | OFFICE OF CORPORATE STRATEGIC AND COMMUNICATION
» ABOUT US » Strategic Planning » KPI Achievement

KPI Achievement


Bil KPI   Pencapaian
2010
 Pencapaian 
2011
 Pencapaian
2012
 Pencapaian 
2013
1 Akademik & Antarabangsa SETARA (Penilaian Kendiri)  72.47% 84.61% 81.15 -
2   My3S: Kemahiran Komunikasi Bahasa Inggeris 78.26%  86.15%  *
3   Peratus Kemasukan Pelajar Baharu Prasiswazah dengan PNGK 3.500 dan ke atas 30.25%  43.97%  52.87%   52.26
4   Bilangan graduan PhD dikeluarkan Setiap Tahun 250  369  457  440 
    Penjanaan Pendapatan (Akademik)   RM 51.96juta RM 118.04juta RM 127.91juta 
5  Penyelidikan & Inovasi MyRA (Penilaian Kendiri)  109%  120.1% 
6   Bilangan produk yang dikomersilkan 22  +25  +14 +11 
7   Penerbitan: Faktor Impak 1,020  2,200  2,596,672  2,379,679 
8   Bilangan Penerbitan: CIJ 1,600  2,734  2499  2660 
9   Bilangan Inovasi 152  210  149  169 
10   Bilangan Impak (No. of staff/researchers that give high impact in university linkages in research) 300  411 
11 Hal Ehwal Pelajar My3S: Kemahiran Kerja Berpasukan  85.22%  93.25%  84.99 
12   My3S: Kemahiran Keusahawanan  56.87% 72.88%  90% 85.91 
13   My3S: Moral dan Etika 85.22%  91.47%  * 92.90 
14   My3S: Pembelajaran Sepanjang Hayat  90.43% 96.81%   * 86.02 
15   My3S: Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah 70.87%  82.37%   * 81.52 
16   Penjanaan Pendapatan (HEPA) RM 0.8juta  RM 5.97juta  RM 14.546juta RM 40.07juta 
    Kebolehpasaran Graduan   83% 85.9% 86.1 
17  Jaringan Industri & Masyarakat Penglibatan dengan Industri (7,229 GLC, MNC & PLC) yang telah dikenalpasti Strategik dengan UPM  9%  24%
(1,758) 
26%
(1,881) 
114.6
(2,487/2170) 
18   Peratus Penglibatan dengan Komuniti yang telah dikenalpasti strategik dengan UPM (150 program)  20% (13 komuniti dengan 13 program)  39.7 147.5 
19   Indeks Kepuasan Majikan (mengikut skor SETARA)  9.3 12.3   12.3 11.89/13 
20   Penjanaan Pendapatan (JINM) RM 14.01juta  RM26.5juta   RM 43.4juta RM 52.8juta 
21 Pengurusan Sumber Manusia Pelantikan: Pegawai Bukan Akademik yang Berkelayakan Melebihi Syarat Asas Skim  37%  44.4%   2.54
22   1 Persijilan MS ISO 9001:2008 untuk seluruh UPM 100%   *
23   Penjimatan Kewangan (Pejabat Pendaftar) RM 15.6juta  *
    Staf Akademik dengan kelayakan PhD   77.96% 82.2% 83.67% 
    Pensijilan Information Security Management System (ISMS ISO 27001:2007)   - 100%
    Indeks Kepuasan Pelanggan (Pejabat Pendaftar)   79.6% 97.64% 51.4 
24 Pengurusan Kewangan Indeks Kepuasan Pelanggan (Pejabat Bursar)  90%  93%   72% 87 
25   Penjanaan Pendapatan (Pejabat Bursar) RM 37.7juta RM 42.3juta   RM 46.5juta RM 30.2 juta 
26   Sijil Tanpa Teguran daripada Jabatan Audit Negara Ya  Ya   *
27 Perkhidmatan Perpustakaan Indeks Kepuasan Pelanggan Perpustakaan (Prasiswazah)  87%   75.4%  88.87% 85.08% 
28   Indeks Kepuasan Pelanggan Perpustakaan (Pascasiswazah) 71.81%   * 75.12% 
    Peratus Tajuk yang diperlukan dalam Koleksi - 59.12% 84.2% 88.17% 

Updated:: 25/11/2014 [amir_peli]

MEDIA SHARING

OFFICE OF CORPORATE STRATEGIC AND COMMUNICATION
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389466009
0389487273