Value Management Committee | OFFICE OF CORPORATE STRATEGIC AND COMMUNICATION
» ABOUT US » Value Management » Value Management Committee

Value Management Committee

Jawatankuasa Kerja Pengurusan Nilai

 1. Prof. Dr. –Ing. Ir. Renuganth Varatharajoo (Pengerusi)
  Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)
 2. Prof. Madya Dr. Samsul Bahari Mohd Noor 
  Jabatan Kejuruteraan Elektrikal & Elektronik
  Fakulti Kejuruteraan
 3. Prof. Madya Dr. Zulkifle Leman 
  Jabatan Kejuruteraan Mekanikal & Pembuatan 
  Fakulti Kejuruteraan
 4. Prof. Madya Ir. Salihuddin Hj. Hassim 
  Jabatan Kejuruteraan Awam 
  Fakulti Kejuruteraan
 5. Prof. Madya Ar. Meor Mohammad Fared Meor Razali 
  Jabatan Senibina 
  Fakulti Rekabentuk dan Senibina
 6. Dr. Zahira Mohd Ishan
  Jabatan Pengurusan & Pemasaran
  Fakulti Ekonomi & Pengurusan
 7. Ir. Dr. Mohammad Lufti Othman
  Jabatan Kejuruteraan Elektrikal & Elektronik
  Fakulti Kejuruteraan
 8. Puan Norlian Ismail 
  Pejabat Bendahari

Updated:: 25/11/2014 [amir_peli]

MEDIA SHARING

OFFICE OF CORPORATE STRATEGIC AND COMMUNICATION
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389466009
0389487273