Value Management Process | OFFICE OF CORPORATE STRATEGIC AND COMMUNICATION
» ABOUT US » Value Management » Value Management Process

Value Management Process

Prosedur Pengurusan Nilai

Prosedur Pengurusan Nilai merangkumi tiga (3) peringkat, iaitu:

  1. Garis Panduan Kajian Nilai (Value Assessment – VA) 
    Kajian nilai dilaksanakan dengan merujuk kepada Garis Panduan OPR/JKPN/GP02;
  2. Garis Panduan Kejuruteraan Nilai (Value Engineering – VE) 
    Kejuruteraan nilai dilaksanakan dengan merjuk kepada Garis Panduan OPR/JKPN/ GP02;
  3. Garis Panduan Semakan Nilai (Value Review – VR) 
    Semakan nilai dilaksanakan dengan merujuk kepada Garis Panduan OPR/JKPN/GP03.

Updated:: 25/11/2014 [amir_peli]

MEDIA SHARING

OFFICE OF CORPORATE STRATEGIC AND COMMUNICATION
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389466009
0389487273