Pengurusan Penerimaan Pelawat Luar Negara | PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI
» MUAT TURUN » Pengurusan Penerimaan Pelawat Luar Negara

Pengurusan Penerimaan Pelawat Luar Negara

Pengurusan pelawat yang berkesan akan memberi impak yang besar terhadap UPM khususnya dalam menonjolkan imej dan komitmen universiti terhadap aktiviti jaringan dengan institusi antarabangsa. Memandangkan aktiviti pengurusan pelawat adalah langkah penting dalam mewujudkan hubungan awal dengan institusi tersebut, maka Pejabat Pemasaran dan Komunikasi serta PTJ yang berkenaan perlu membina reputasi yang cemerlang semasa menguruskan pelawat dan memastikan tindakan susulan diambil untuk merealisasikan hubungan strategik dengan melaksanakan pelbagai projek yang memberi kepentingan kepada kedua-dua belah pihak.

Pengurusan Penerimaan Pelawat Luar Negara

Kemaskini:: 01/02/2017

PERKONGSIAN MEDIA