Garis Panduan MoA/MoU | PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI
» MUAT TURUN » Garis Panduan MoA/MoU

Garis Panduan MoA/MoU

Garis panduan ini bertujuan untuk memberi penerangan kepada semua Pusat Tanggungjawab berkenaan tatacara pelaksanaan Memorandum Persefahaman (MoU) dan Memorandum Perjanjian (MoA) (Akademik/Pertukaran Pelajar) di Universiti Putra Malaysia. Dengan adanya garis panduan ini, semua Pusat Tanggungjawab dapat mengendalikan proses mewujudkan MoU/MoA dan sekali gus menguruskan aktiviti atau projek di bawah skop MoU/MoA mengikut tatacara yang betul dan memberi impak yang tinggi kepada UPM.

Garis Panduan MoA/MoU

Kemaskini:: 25/11/2014

PERKONGSIAN MEDIA