Pengurusan Jenama | PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI
» PERKHIDMATAN » Pengurusan Jenama

Pengurusan Jenama

  1. Menguruskan reka bentuk dan hasil kreatif untuk aktiviti pengiklanan dan bahan penerbitan promosi serta publisiti
  2. Menyediakan perkhidmatan kepada PTJ untuk reka bentuk dan kandungan bahan penerbitan promosi
  3. Menyediakan perkhidmatan penulisan kreatif untuk pengiklanan dan bahan promosi yang berkaitan
  4. Menguruskan reka bentuk laman web dan pemantauan laman web UPM
  5. Membangunkan dan menyelenggarakan kandungan utama laman web UPM
  6. Menyediakan perkhidmatan fotografi/jurukamera
  7. Menguruskan produksi media sosial dan aktiviti yang berkaitan media digital termasuk video korporat
  8. Memantau penggunaan imej korporat UPM sebagaimana terkandung dalam Manual Identiti Korporat UPM

Seksyen Promosi & Pengurusan Jenama

Kemaskini:: 01/02/2017

PERKONGSIAN MEDIA