Perhubungan Global & Korporat | PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI
» PERKHIDMATAN » Perhubungan Global & Korporat

Perhubungan Global & Korporat

  1. Menguruskan kerjasama UPM dengan institusi/agensi dalam dan luar negara (MoU/MoA), termasuk pengurusan rekod, penyediaan laporan dan pelaksanaan MoU/MoA
  2. Menguruskan pelawat antarabangsa universiti.
  3. Menguruskan permohonan pendaftaran UPM untuk Persatuan Antarabangsa (Contoh: ACU, IAU, ASAIHL, AAACU, UMAP, FUIW, CAPAM, EUMCCI dan lain-lainl)
  4. Menguruskan syarahan awam antarabangsa

Seksyen Perhubungan Global & Korporat

Kemaskini:: 01/02/2017

PERKONGSIAN MEDIA