UPM'S ACHIEVEMENT | OFFICE OF CORPORATE STRATEGIC AND COMMUNICATION
» UPM'S ACHIEVEMENT

UPM'S ACHIEVEMENT

Prestasi UPM memaparkan keseluruhan pencapaian berdasarkan KPI Universiti mengikut aktiviti utama iaitu Akademik, Penyelidikan, Jaringan Masyarakat dan Industri, Hal Ehwal Pelajar, Tadbir Urus, Kewangan dan Pengurusan Sumber. Laporan adalah berdasarkan pencapaian akhir tahun dan diukur empat kali setahun mengikut indikator yang telah dipersetujui peneraju dan seluruh entiti yang berkaitan.