Performance-based Allocation | OFFICE OF CORPORATE STRATEGIC AND COMMUNICATION
» ABOUT US » Special Project » Performance-based Allocation

Performance-based Allocation

Pengagihan bajet kepada PTJ perlu mengambilkira elemen prestasi PTJ bagi meningkatkan produktiviti setiap PTJ serta menerapkan budaya perbelanjaan berhemah. Oleh itu, Bahagian Perancangan Korporat (BPK) dipertanggungjawabkan untuk membangunkan Indeks Produktiviti (PI) bagi mengukur tahap pencapaian setiap PTJ mulai pertengahan tahun 2011, yang telah diambilkira oleh Pejabat Bendahari. Indeks produktiviti (PI) ini menentukan jumlah belanja mengurus yang diperolehi oleh PTJ. Sebagai permulaan kaedah pengagihan bajet ini hanya melibatkan fakulti dan institut.

Updated:: 25/11/2014 [amir_peli]

MEDIA SHARING

OFFICE OF CORPORATE STRATEGIC AND COMMUNICATION
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389466009
0389487273