Peruntukan Berdasarkan Prestasi | PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI
» MENGENAI KAMI » Projek Khas » Peruntukan Berdasarkan Prestasi

Peruntukan Berdasarkan Prestasi

Pengagihan bajet kepada PTJ perlu mengambilkira elemen prestasi PTJ bagi meningkatkan produktiviti setiap PTJ serta menerapkan budaya perbelanjaan berhemah. Oleh itu, Bahagian Perancangan Korporat (BPK) dipertanggungjawabkan untuk membangunkan Indeks Produktiviti (PI) bagi mengukur tahap pencapaian setiap PTJ mulai pertengahan tahun 2011, yang telah diambilkira oleh Pejabat Bendahari. Indeks produktiviti (PI) ini menentukan jumlah belanja mengurus yang diperolehi oleh PTJ. Sebagai permulaan kaedah pengagihan bajet ini hanya melibatkan fakulti dan institut.

Kemaskini:: 25/11/2014

PERKONGSIAN MEDIA

PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389466009
0389487273