Istiadat & Protokol | PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI
» PERKHIDMATAN » Istiadat & Protokol

Istiadat & Protokol

  1. Memberikan khidmat nasihat protokol
  2. Menguruskan majlis utama universiti termasuk acara yang melibatkan tetamu kenamaan
  3. Memberikan khidmat nasihat dan bantuan (mana-mana berkaitan) bagi majlis yang dianjurkan oleh PTJ
  4. Menjadi pusat khidmat sokongan untuk PTJ mendapatkan bantuan bagi aktiviti persidangan, seminar, bengkel, simposium atau kolokium peringkat kebangsaan dan antarabangsa
  5. Menguruskan aktiviti sosial korporat

Seksyen Istiadat & Protokol

Kemaskini:: 01/02/2017

PERKONGSIAN MEDIA