Kajian Pasaran | PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI
» PERKHIDMATAN » Kajian Pasaran

Kajian Pasaran

Melaksanakan kajian berkaitan keberkesanan aktiviti promosi akademik, pemasaran universiti dan maklum balas kumpulan sasaran terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh universiti. Hasil kajian akan memberikan input untuk Pejabat Pemasaran dan Komunikasi menyediakan Pelan Pemasaran Universiti secara lebih komprehensif dan sekali gus membantu universiti untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih berkualiti selari dengan kehendak pelanggan.

Antara kajian yang dilaksanakan ialah:

  1. Kajian Keberkesanan Promosi Akademik
  2. Kajian Keberkesanan Aktiviti Pengiklanan
  3. Kajian Kepuasan Pelajar
  4. Kajian Komunikasi Dalaman
  5. Kajian Maklum Balas Penerbitan Akhbar Tribun Putra
  6. Kajian Maklum Balas Penerbitan The Putra
  7. Kajian Penilaian Laman Web
  8. Kajian Penilaian Video Korporat
  9. Kajian Pemilihan Saluran Media

Seksyen Promosi & Pengurusan Jenama

Kemaskini:: 12/12/2013

PERKONGSIAN MEDIA